Scientific presentations, publications, translations:
Berky T. (2015): A cyberbullying és megelőzésének lehetőségei. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése. EKF. Eger. 2015. május 28-30. Kivonatkötet: 20. old.

Illés A., Berky T. (2014): Tudós tanár művész tanár. Tudós tanárok – tanár tudósok. Konferencia a minőségi tanárképzésről. ELTE BTK. Budapest. 2014. november 10-11.

Berky T. (2011): A Magyar Pszichológiai Társaság kommunikációja. MPT Nyári Egyetem. ELTE PPK Pszichológiai Intézet. Budapest. 2011. szeptember 9.

Berky T. (2008): A szupervízió és a pszichológia határterületei. International Business School, Szervezetfejlesztő-szupervízor képzés. Budapest. 2008. szeptember 20.

Berky T. (2008): Szempontok a pszichológusválasztáshoz. Budapesti Pszichológus Napok (Pszinapszis). Budapest. 2008 április 18–20. Abstract Book p. 81.

Berky T. (2007): Mikor és hogyan válasszunk pszichológust? Budapesti Corvinus Egyetem Pszihome előadássorozat. Budapest. 2007. november 13.

Fordítás: Carver, Charles S. – Scheier, Michael F. (2006): Személyiségpszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, 17. fejezet

Berky T. (2006): Patopszichológiai esetismertetés. Szorongásos zavarok pszichoterápiás kezelése. Szakdolgozat. Pécsi Tudományegyetem, BTK, Pszichológiai Intézet. Pécs

Fordítás: V. Komlósi Annamária, Nagy János (szerk.)(2003): Énelméletek. Személyiség és egészség. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 3, 14. fejezet

Vass Z, Berky T. (2002): Mesterséges intelligencia a pszichodiagnosztikában. A Magyar Pszichológiai Társaság Biennális Nagygyűlése. Szeged. 2002 május 29–június 2. Abstract Book p. 56.

Berky T. (2002): Rajzvizsgálat a tanácsadásban. Az ESPD: 2002 szakértői rendszer validitás vizsgálata. Szakdolgozat. ELTE BTK Pszichológiai intézet. Budapest

For the general public:

Editor in chief of Pszichologia Online, a web portal of the Hungarian Psychological Association (2005-2015)
Providing professional information in cca. 70 interviews in a number of different media.